Nyheter

  • Velkommen til nytt barnehageår

    August er tid for oppstart og vi ønsker både nye og gamle barn velkommen til barnehagen. Det er to planleggingsdager i august. Da skal personalet forberede høsten videre med utgangspunkt i de nye gruppene. Barnehagen er stengt på planleggingsdagene torsdag 15. og fredag 16.august.

    01.08.2019 09.32
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Ny bemanningsnorm fra 1.8.18

Nygårdshaugen barnehage er klare og vil følge ny bemanningsnorm allerede fra 1.8.18 Vi har erfarne og kunnskapsrike medarbeidere som gleder seg til å jobbe med barna sammen med nye kollegaer. Vi jobber på tvers av avdelingene og teller en ansatt pr. tre barn under 3 år, og pr. seks barn over 3 år.