Nyheter

  • Viktig sak for økonomisk likebehandling

    Nygårdshaugen barnehage rammes hardt av at kommunen ikke gir full økonomisk støtte ved innføringen av ny bemanningsnorm. I dag er det opprettet en sak på "minsak.no" der vi prøver å få politikerne i Sarpsborg til å behandle dette på nytt. Vi håper alle foreldre og de dere kjenner vil signere på denne saken. Når vi har 300 underskrifter må kommunen behandle saken. Følg lenken og signèr.

    02.05.2019 10.39
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Ny bemanningsnorm fra 1.8.18

Nygårdshaugen barnehage er klare og vil følge ny bemanningsnorm allerede fra 1.8.18 Vi har erfarne og kunnskapsrike medarbeidere som gleder seg til å jobbe med barna sammen med nye kollegaer. Vi jobber på tvers av avdelingene og teller en ansatt pr. tre barn under 3 år, og pr. seks barn over 3 år.