Ansatte

Marihøna

Tone Syversen

Stilling: Assistent

Jon Harald Førrisdal

Stilling: Assistent

Jobber litt på alle avdelinger i 50% stilling

Linda Christin Aldàr

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer med årsenhet i Musikk i 1991. Har jobbet i Nygårdshaugen siden høsten 1991.

Liv- Berit Sjødahl

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobbet i Nygårdshaugen barnehage siden starten høsten 1990

Jørgen Johansen

Stilling: Barnehagelærer

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk.

Påfugl`n

Randi Gjestvang

Stilling: Assistent

Johanne Skaar Lande

Stilling: Assistent

Mads Amundsen

Stilling: Pedagogisk leder
404 28 156
pafugln@nygardshaugen.no

Camilla Hoel

Stilling: Barnehagelærer

Tiur`n

Ronald Bleken

Stilling: Assistent

Nadzieja / Nadia Matuszczak

Stilling: Assistent

Jon Harald Førrisdal

Stilling: Assistent

Jobber litt på alle avdelinger i 50% stilling

Anne Nygård

Stilling: Pedagogisk leder
404 28 157
tiurn@nygardshaugen.no

Utdannet førskolelærer med fordypning i forming i 1990. Har jobbet i Nygårdshaugen barnehage siden starten, høsten 1990

Andre ansatte

Ingrid Sørbrøden Talberg

Stilling: Daglig leder
69 16 44 10
post@nygardshaugen.no

Utdannet førskolelærer 1986. Lederutdanning for styrere i barnehage, BI, høsten 2017 Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og pedagogisk veiledning. Startet som styrer / daglig leder i Nygårdshaugen høsten 2015.