Viktig sak for økonomisk likebehandling

Nygårdshaugen barnehage rammes hardt av at kommunen ikke gir full økonomisk støtte ved innføringen av ny bemanningsnorm. I dag er det opprettet en sak på "minsak.no" der vi prøver å få politikerne i Sarpsborg til å behandle dette på nytt. Vi håper alle foreldre og de dere kjenner vil signere på denne saken. Når vi har 300 underskrifter må kommunen behandle saken. Følg lenken og signèr.