Dugnadsplikt

Alle foreldre må stille på dugnad tre timer to ganger i året. Dersom man ikke deltar på dugnaden vil det bli krevd kr 1000,- betalt til barnehagen pr. gang. Dugnader våren 2019 blir tirsdag 14.mai : Vi gjør det pent ute til 16.maifest. I tillegg skal bassengbygget vaskes og klargjøres for maling. Lørdag 25. mai : Maledugnad hvis været tillater det. Alternativ dato for maledugnad: lørdag 15.juni.