Barnehagens styre

Styret i barnehagen består av foreldrerepresentanter som velges på årsmøtet i mars. Eierstyret behandler saker som omhandler økonomi, bemanning, ansettelse av daglig leder og kontroll av at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

Leder:                  Hege Susan Østlie            tlf. 97027563

Styremedlemmer: Magnus Andresen             tlf. 41462235

                           Camilla Mari S.Kynnigsrud    tlf. 90889755

                           Henriette Haugland Johansen tlf. 93288675

varamedlemmer:  Line Merethe Ølmheim Aaserud  tlf. 98650547

                          Mona Fosby                             tlf. 97602731