Barnehagens styre

Styret i barnehagen består av foreldrerepresentanter som velges på årsmøtet i mars. Eierstyret behandler saker som omhandler økonomi, bemanning, ansettelse av daglig leder og kontroll av at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

Leder:                  Hege Susan Østlie            tlf. 97027563

Styremedlemmer: Magnus Andresen             tlf. 41462235

                           Mads Ahlsen                    tlf. 95021874

                           Henriette Haugland Johansen tlf. 93288675

varamedlemmer:  Tine Brinck                      tlf. 99466546

                          Birgitte Lysell Johannesen  tlf. 41601484