Nyhetsarkiv

  • Velkommen til nytt barnehageår

    August er tid for oppstart og vi ønsker både nye og gamle barn velkommen til barnehagen.

    Det er to planleggingsdager i august. Da skal personalet forberede høsten videre med utgangspunkt i de nye gruppene.

    Barnehagen er stengt på planleggingsdagene torsdag 15. og fredag 16.august.