Nyhetsarkiv

  • Viktig sak for økonomisk likebehandling

    Nygårdshaugen barnehage rammes hardt av at kommunen ikke gir full økonomisk støtte ved innføringen av ny bemanningsnorm.
    I dag er det opprettet en sak på "minsak.no" der vi prøver å få politikerne i Sarpsborg til å behandle dette på nytt.
    Vi håper alle foreldre og de dere kjenner vil signere på denne saken. Når vi har 300 underskrifter må kommunen behandle saken.
    Følg lenken og signèr.