Velkommen til Nygårdshaugen barnehage

Nygårdshaugen barnehage er en 3 avdelings privat andelsbarnehage med barn i alderen 0-6 år. Vi har 14-15 småbarnsplasser og 38 plasser for store barn.

Barnehagen eies og drives av foreldrene som et samvirkeforetak. Alle foreldrene eier en andel hver av barnehagen. Dette betyr at de som har plass i barnehagen er med på å bestemme hvordan hverdagen til sine barn skal være. Vi har tre avdelinger. Marihøna for 14-15 småbarn med to barnehagelærere og to assistenter. Tiurn og Påfugln for 19 større barn med en barnehagelærer og to assistenter hver.

Barnehagen ligger på Brusemyrtoppen i et boligfelt. Vi har et variert og spennende uteområde og kort vei til skogen.

Vi har også et eget basseng. Dette bruker avdelingene flittig så barna hos oss blir veldig trygge i vann. Personalet har livredningskurs og vi har svært strenge sikkerhetsrutiner for bruk av bassenget. Vi har som mål å gi barna trygghet i vannet , og derved legge grunnlaget for fremtidige svømmeferdigheter. For barn under 3 år er det alltid en voksen pr.barn, og for over tre år er det to barn pr.voksen når vi bader.