Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

Planleggingsdager barnehageåret 2016 -2017:

mandag 15.august

tirsdag 16. august

fredag 11.november

mandag 2.januar

fredag 26.mai

 

Barnehageåret 2017 - 2018, høst:

Torsdag 17.august

Fredag 18.august

fredag 10.november