Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

 

 

Barnehageåret 2017 - 2018 har vi disse planleggingsdagene:

Torsdag 17.august

Fredag 18.august

Fredag 10.november

 

Tirsdag 2.januar

Fredag 11.mai