Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

 

 

Barnehageåret 2019 -2020 vil vi ha planleggingsdag på følgende datoer:

Torsdag 15.august

Fredag 16.august

Fredag 15.november

Torsdag 2.januar

Fredag 22.mai