Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

 

 

Barnehageåret 2018- 2019 har vi disse planleggingsdagene:

Mandag 13.august

Tirsdag 14.august

Mandag 12.november

 

Onsdag 2.januar

Fredag 31.mai