Samarbeidsutvalget SU

Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre og ansatte og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. De viktigste oppgaven for SU er: - Uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold og forhold til foreldrene. - Godkjenne årsplan - Bidra til å gjennomføre dugnadene i barnehagen.

Foreldrerepresentanter: Aleksandra Sedlak

vara: Astrid Herrebrøden

Eierstyrets representant: Magnus Andresen

Ansattes representant: Linda Chr. Aldàr og Mads Amundsen